shops opening hours  09.00—20.00
gallery opening hours  08.00—21.00
Na Příkopě 19, 21, Ovocný Trh 8,Prague 1

 

Podporujeme

Prohlédněte si projekty, které podporujeme

Sdružení Nového Města pražského

Spolek Sdružení Nového Města pražského vznikl v roce 2005. Vyvíjí aktivity směřující ke kultivaci a rozvoji centra Prahy jako klíčového veřejného prostoru naší země.
Spolek je také od července 2019 Koordinátorem správy veřejného prostoru v lokalitě Václavské náměstí a ulic 28. října a Na Příkopě a vykonává tak v reálném čase koordinaci správy této centrální lokality v oblastech čistoty, pořádku, technického stavu povrchů a mobiliáře, zeleně, mapování a monitoringu.

 

VáclavART

VáclavART je umělecký projekt, jehož cílem je uvést zajímavé umění mladých tvůrců do veřejného prostoru, oživit ho tím, provokovat a přinést nové impulsy do diskuse o budoucí podobě centrálních lokalit. Podporuje zejména mladé, začínající umělce, dává jim možnost prezentovat svou práci a talent a pomáhá jim v jejich uměleckém rozjezdu.

 

Vodící psi srdcem

Vodicí psi srdcem z.s. je spolek, jehož hlavním cílem je podpora osob s těžkým zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního výcviku vodicích psů, dále pak hlavně neméně důležitým následným servisem po předání vodicího psa klientovi.

 

Nadační fond Příběhy

Nadační fond Příběhy založila v roce 2022 novinářka Silvie Dymáková, spolu se svým partnerem, režisérem a dramaturgem Petrem Bělíkem. Ti se pomoci samoživitelům a samoživitelkám věnují od roku 2018.
Fond navazuje na činnost spolku Příběhy lidí, z.s., který se primárně věnoval a stále věnuje zveřejňování autentických zpovědí na webu www.pribehylidi.cz. Nadační fond Příběhy rozšířil své aktivity i na pole podpory seniorů.

 

Subscribe to the newsletter