cz en

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ, za jakým účelem a proč se tak v případě budovy Myslbek děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení vašich údajů s námi zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat je subjekt:
MYSLBEK, akciová společnost
Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 49240552
DIČ: CZ49240552
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B – vložka 2020


Zásady GDPR, které dodržujeme

1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.
2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině pracujeme výhradně s e-mailovými adresami.
3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijímáme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.
4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.
5. Veškeré schraňované údaje slouží výhradně a bezezbytku pro marketingové účely s cílem informovat co nejpřesněji o službách, produktech, novinkách nebo akcích, které souvisejí s budovou Myslbek a jejími nájemci.


Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme následovně:
- pokud se přihlásíte k odběru marketingových sdělení Nákupní galerie Myslbek;
- pokud povolíte zeměpisné určování polohy;
- pokud povolíte přijímání push notifikací;
- pokud se zúčastníte soutěží, které pořádáme; 
- pokud se zúčastníte průzkumů;
- pokud se přihlásíte na webové stránky www.myslbek.com
- pokud vstoupíte do prostor nákupní  galerie, kde používáme bezpečnostní kamery
- pokud nás kontaktujte emailem
- pokud nás odebíráte a sledujete na našich sociálních sítích


Účel zpracování a právní základ
1. Zpracování na základě souhlasu 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte formulář k odběru newsletteru, nebo formulář určený k přihlášení se na akci na webu budovy Myslbek, případně dáte písemný pokyn prostřednictvím zaslaného emailu.

V rámci tohoto formuláře, zasláním emailu udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje využívali pro zasílání newsletterů (provozní informace, novinky, akce, slevy...).

Newslettery zasíláme prostřednictvím profesionální služby platforma mezinárodního poskytovatele direct mailingu MailChimp:  
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
privacy@mailchimp.com

Společnost provozující MailChimp garantuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. V zápatí každého newsletteru najdete políčko ODHLÁŠENÍ Z NEWSLETTERU / UNSUBSCRIBE, na který stačí kliknout. A vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat na adrese gdpr@myslbek.com.

Systém automaticky sleduje údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení newsletterů, jejich otevření apod.), abychom vám neposílali e-maily opakovaně. Pokud newsletter neotevřete 3x po sobě, systém vaše osobní údaje (e-mail) z databáze automaticky vymaže.

Newslettery pro nás připravuje společnost Digital Deers s.r.o., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, IČ: 24176702 (kontaktní email: hello@digitaldeers.com). Společnost Digital Deers s.r.o. zavedla a dodržuje standardy ochrany osobních údajů vyhovující příslušným právním předpisům z oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR. Dokladem toho je smluvní vztah zohledňující zásady GDPR s vlastníkem budovy Myslbek.


2. Zpracování bez souhlasu

Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také bez souhlasu, a to zejména v těchto případech:

Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s vámi. Jde zejména o pořádané soutěže, kdy vaše údaje potřebujeme k vašemu ztotožnění a zaslání výhry. Příklad: pošlete-li své osobní údaje (jméno, telefon, číslo OP nebo jiného dokladu do Facebook Messengeru či e-mailu), jsou tyto ihned po postoupení správě budovy Myslbek zodpovědné za výdej výher z Facebooku nebo poštovního klienta smazány.
Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností.
Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě zpracování za účelem zasílání newsletterů jde výhradně o váš e-mail. Více prostřednictvím formuláře na našich www nemusíte vyplňovat.

Pokud vyplníte tištěný formulář, soutěžní nebo herní kartu na některé z akcí přímo v našem centru, nebo se přihlásíte na některou z námi organizovaných akcí, může formulář obsahovat více políček: jméno a příjmení, vašeho zaměstnavatele, e-mail, telefon nebo ročník narození, případně bydliště / město / obec, kde bydlíte. 

Vždy je na formuláři uvedeno zatrhávací políčko a formulace, kdy zatržením políčka souhlasíte se zpracováním a dalším využitím poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely. Tyto další kategorie nad rámec emailové adresy zpravidla využíváme pouze po dobu probíhající akce či soutěže a dvanáct (12) měsíců po jejím skončení pro případné reklamace. 

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když se podobných akcí nezúčastníte.


Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme. Pokud vás zajímají přesné lhůty archivace nebo likvidace zpracovávaných osobních údajů, napište nám na gdpr@myslbek.com a my vám tuto informaci rádi obratem poskytneme.


Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Osobní údaje nevyužíváme pro účely automatizovaného rozhodování. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.


Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty jsou vázány smlouvami o zpracování osobních údajů, které jsme s nimi uzavřely, musí dodržovat mlčenlivost a  příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů. 


Cookies

Pokud navštívíte webové stránky naší budovy, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách provozovaných pod doménami www.myslbek.com, www.ngmyslbek.cz, www.nakupnigaleriemyslbek.cz .  Cookies pomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference, abyste je nemuseli znovu nastavovat, když procházíte mezi webovými stránkami nebo se na stránky vracíte. Cookies rovněž využíváme pro určení, jaké služby vás zajímají a následně vám případně poskytli jejich nabídku.
Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:
Google LLC (“Google”)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 - United States

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat. 
-

Příjemci dat:

FACEBOOK , INSTAGRAM (META)
Facebook Ireland ltd.
462932
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2

Facebook Pixel
Facebook Pixel je kód, který se umístí na webové stránky. Tento kód umí shromažďovat a posílat do Správce Facebook reklam údaje o návštěvnících webu.

GOOGLE
Google Ireland ltd.
IE368047
Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland

Google Ads
Marketingová platforma, která umožňuje zobrazovat obsahové reklamní sdělení ve vyhledávací konzoli Google a vyhodnocovat jejich úspěšnost. 

Google Analytics
Analytická platforma sloužící ke sběru dat o interakci uživatele s webem a analýze toho, jak uživatelé webové stránky využívají, jak se mezi nimi pohybují nebo odkud na ně přicházejí. 

Google Tag Manager
Systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. 

SEZNAM.CZ
Seznam.cz
Radlická 3294/10
Praha 5 - Smíchov
PSČ 150 00

Sklik
Marketingová platforma, která umožňuje zobrazovat a cílit obsahové reklamní sdělení ve vyhledávání Seznamu a na jejich webech a vyhodnocovat jejich úspěšnost.

SHOPTET
Shoptet, a.s.
Dvořeckého 628/8
169 00 Praha 6

Shoptet
Nástroj pro doručování obsahu společnosti Shoptet.


Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu:

Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je reklamními bannery nebo jinou formou reklamy na jiných webových stránkách.
Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek. Děje se tak prostřednictvím anonymizovaných Google Analytics
Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí. 
Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.


Vaše práva v rámci GDPR

Od nás můžete požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu vašich práv.

Budou-li vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili nebo doplnili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Rovněž máte právo žádat v odůvodněných případech omezení zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenos Vašich osobních údajů k jinému správci.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Závěr

Zadání vašeho e-mailu a dalších osobních údajů prostřednictvím formuláře určeného k odběru newsletterů, případně registraci na akce a aktivity pořádané budovou Myslbek nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim. 

Jestliže máte v souvislosti se svými osobními údaji jakékoli dotazy nebo přání, můžete se obrátit na nás obrátit na emailové adrese gdpr@myslbek.com